Vinaminnis För oss som älskar katter

Våra gulliga och älskade katter

Det är helt klart dags för katternas motsvarighet till den populära hunden Boo att kliva fram i dagsljuset. Katter är ju minst lika söta som hundar och dessutom har de sina egna egenskaper och karaktärsdrag som sätter dem i en klass för sig. Från att från början varit en tänkt som en hjälp i hushållen med att hålla olika former av skadedjur borta, har katten idag precis som hunden blivit ett husdjur för sällskap och vänskap med människan.

Kommunikation med din katt

När man har lärt känna sin katt kommer man också på olika sätt kunna kommunicera med den, dels genom att kunna avläsa sin katts kroppsspråk men även genom att tolka de olika jamningarna som betyder olika saker med olika läten, alltifrån hälsningsfraser till när den önskar att få gå ut eller få mat. Precis som med hundar använder också katten sin svans, förutom till att hålla balansen, även till att kunna uttrycka olika känslor. Betydligt svårare är det att tolka varför katter spinner, vilket vissa katter gör mer än andra. Än idag vet man inte riktigt vad spinnandet egentligen betyder eller varför det gös, även om det är helt klart att en katt spinner av olika anledningar i olika situationer.

Sommarkattens öde

Under de senaste åren har begreppet sommarkatt diskuterats flitigt, främst med syftet att undvika att just sommarkatter tillkommer på grund av de grymma öde som de så ofta går till mötes. En sommarkatt kallas en katt som under sommaren matas eller tas omhand av en familj för att sedan lämnas kvar när sommaren och semestern är slut och familjen åker tillbaka till sin riktiga bostad. Många av dessa sommarkatter klarar sig sedan inte under den kalla vintern, utan drabbas av öden som att vara utan mat och utan någonstans att bo. Ett fenomen engagerade kattvänner under de senaste åren har försökt att minska genom att bland annat att sprida information om katterna och deras öden.